Băng tải công nghiệp

Băng tải Z

Thêm hình ảnh khác
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-z163.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-z969.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-z867.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-z916.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-z930.jpg

Đặc tính kỹ thuật

Băng tải Z sử dụng nhiều trong ngành thực phẩm: bánh, kẹo, hạt điều, đậu phộng

Băng tải Z sử dụng để đưa sản phẩm lên vị trí cao hơn trong dây chuyền sản xuất.

http://netech.com.vn/upload/zz.jpg