Băng tải công nghiệp

Băng tải lưới

Thêm hình ảnh khác
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-luoi363.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-luoi389.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-luoi607.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-luoi178.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-luoi521.jpg

Đặc tính kỹ thuật

Băng tải lưới sử dụng nhiều trong khâu rửa, nướng hoặc sấy thực phẩm, hoặc gia nhiệt các chi tiết cơ khí

 http://netech.com.vn/upload/luoi.jpg