Băng tải công nghiệp

Băng tải PVC

Thêm hình ảnh khác
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-pvc491.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-pvc758.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-pvc994.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-pvc415.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-pvc611.jpg

Đặc tính kỹ thuật