CHẾ TẠO MÁY THEO YÊU CẦU

Máy gấp hộp giấy

Thêm hình ảnh khác
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-gap-hop-giay808.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-gap-hop-giay188.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-gap-hop-giay814.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-gap-hop-giay508.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-gap-hop-giay345.jpg

Đặc tính kỹ thuật

Máy gấp hộp tự động lấy bìa giấy, đưa sản phẩm vào gấp thành hộp hoàn thiện.

Tốc độ gấp: 10 giây/hộp

báo lỗi khi kẹt giấy.