Băng tải công nghiệp

Băng tải cầu cảng

Thêm hình ảnh khác
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-cau-cang808.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-cau-cang780.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-cau-cang103.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-cau-cang489.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-cau-cang264.jpg

Đặc tính kỹ thuật