Máy móc thiết bị ngành bao bì

Máy in ống đồng 1-12 màu

Thêm hình ảnh khác
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-in-ong-dong-1-12-mau399.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-in-ong-dong-1-12-mau264.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-in-ong-dong-1-12-mau849.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-in-ong-dong-1-12-mau716.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-in-ong-dong-1-12-mau745.jpg

Đặc tính kỹ thuật