Máy móc thiết bị ngành bao bì

Máy chia cuộn

Thêm hình ảnh khác
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-chia-quan103.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-chia-quan585.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-chia-quan539.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-chia-quan676.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-chia-quan642.jpg

Đặc tính kỹ thuật