Băng tải công nghiệp

Băng tải con lăn

Thêm hình ảnh khác
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-con-lan643.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-con-lan209.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-con-lan650.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-con-lan244.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-con-lan521.jpg

Đặc tính kỹ thuật

Băng tải con lăn thường sử dụngcuố dây chuyền sản xuất, để tải thùng carton hoặc pallet.

 

 http://netech.com.vn/upload/conlan.jpg