Băng tải công nghiệp

Băng tải xích

Thêm hình ảnh khác
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-xich843.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-xich724.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-xich328.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-xich202.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/bang-tai-xich213.jpg

Đặc tính kỹ thuật

Băng tải xích nhựa xích inox được sử dụng để tải chai, lọ, hộp...

Băng tải xích thể được uốn cong theo mặt phẳng ngang nên ưu điểm lớn trong việc bố trí mặt bằng nhà xưởng.

 

 http://netech.com.vn/upload/xich.jpg