CHẾ TẠO MÁY THEO YÊU CẦU

Máy sấy muối

Thêm hình ảnh khác
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-say-muoi521.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-say-muoi340.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-say-muoi351.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-say-muoi394.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-say-muoi264.jpg

Đặc tính kỹ thuật

Máy sấy  muối, đậu phộng, hạt điều

Công suất theo yêu cầu khách hàng.

Máy sấy tuần hoàn nguyên liệu liên tục cho tới khi đạt độ ẩm cần thiết