CHẾ TẠO MÁY THEO YÊU CẦU

Máy thí nghiệm cống

Thêm hình ảnh khác
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-thi-nghiem-cong169.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-thi-nghiem-cong723.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-thi-nghiem-cong962.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-thi-nghiem-cong897.jpg
  • http://netech.com.vn/upload/hinhanh/may-thi-nghiem-cong146.jpg

Đặc tính kỹ thuật

Máy sử dụng để nghiệm thu cống tròn tông cốt thép ly tâm đúc sẵn.

Máy được thiết kế để nghiệm thu cống theo tiêu chuẩn TCXDVN 372-06.

giấy kiểm định chất lượng của Trung Tâm Kiểm Định Thiết Bị Đo Lường Trung Ương 3.